Bí thư Đà Nẵng nói về sai phạm đất đai ở quận Liên Chiểu

Sau một loạt sai phạm về công tác quản lý đất đai diễn ra trên địa bàn quận Liên Chiểu vừa qua, Bi Thư Đà Nẵng đã yêu cầu quận Liên Chiểu tăng cường công tác quản lý đô thị và đất đai trên địa bàn quận để không mất cán bộ quản lý

Ông Trương Quang Nghĩa – Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng

Theo chương trình làm việc , ngày  10/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Ông Trương Quang Nghĩa đã làm việc với Quận Uỷ Liên Chiểu về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4, quận Liên Chiểu đã đặt được những thành tích đáng khen ngợi như tinh giản biên chế được 22 người, giảm được 3 đầu mối cơ quan, 6 vị trí cấp trưởng và phó.

Hơn nữa, quận ủy Liên Chiểu cũng thực hiện tốt công tác kiểm điểm và tự kiểm điểm như các cơ quan chức năng của Quận đã kỷ luật 25 đảng viên (trong đó, quận khiển trách 17 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 3 đảng viên). Số cấp ủy viên các cấp bị xử lý kỷ luật là 12 người (trong đó có 3 quận ủy viên, 4 đảng ủy viên, 3 chi ủy viên).

Trong quá trình làm việc, Lãnh đạo Quận ủy Liên Chiểu thẳng thắn thừa nhận, một số cán bộ, đảng viên còn coi nhẹ công tác chỉnh đốn Đảng. Việc tuyên truyền, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa chưa sắc bén.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Trương Quang Nghĩa – Bí Thư Thành Uỷ Đà Nẵng nhận định việc quản lý trật tự đô thị ở Liên Chiểu còn khó khăn, bất cập do địa bàn rộng, nhiều dự án đang triển khai dẫn đến thời gian qua, có nhiều cán bộ bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đất đai, quản lý đô thị…

Đồng chí Bí Thư nói : “Các đồng chí trong Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu phải coi đây là bài học. Chúng ta phải tăng cường giám sát, đừng để mất cán bộ vì liên quan đến những sai phạm trong quản lý đô thị, đất đai”

Trong công tác quản lý cán bộ, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu quận Liên Chiểu phải lựa chọn, đề xuất những người có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, tầm nhìn khoa học nhưng điều quan trọng hơn là phải thực sự quan tâm đến người dân, thấu cảm với những khó khăn, bức xúc của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *